Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ

Business has only two functions marketing and innovation.

Περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως

Economics is a study of men as they think and move and life in the ordinary business of life.

Περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως Παραγωγής Προϊόντων & ...

Productivity is never an accident. It is always the result of a commitment to excellence, intelligent planning, and focused effort.

Περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Information technology and business are becoming inextricably interwoven. I don't think anybody can talk meaningfully about one without the talking about the other.

Περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρωπίνου Δυναμικού

Great vision without great people is irrelevant.

Περισσότερα

Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών

Περισσότερα

Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Περισσότερα

Τομέας Ηγεσίας

Περισσότερα

Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων

Περισσότερα